مجوعه سخنرانی ها پیرامون ارتباط انسان با خدا (عبودیت )(8جلسه)
49 بازدید
محل ارائه: مسجد غربا شهرستان شاهرورد
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی