انسان کامل(ویرایش دوم)
99 بازدید
ناشر: مطبوعات دینی
نقش: نویسنده
شابک: 964-978-8818-60-40
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
کتاب انسان کامل:شرح وتبیین منشور امامت است در کلمات دُرربار حضرت امام رضا (ع) منشور امامت ، عهده دار تعالی معرفت انسان است در وادی امامت و ولایت . منشور امامت ، یعنی تبیین جایگاه عرشی انسان کامل معصوم . منشور امامت ، یعنی منطق متعالی تشیع در اعتقاد به امامت و ولایت . چند نکته از کتاب انسان کامل : • قلب انسان کامل معصوم مشرق حقایق الهی است وجان عرشی او وعا.معارف قرآن است . • انسان کامل معصوم اسم اعظم الهی است وجان عرشی او مرآت حقایق نظام هستی است . • انسان کامل معصوم مجلای فیض حق تعالی است ودارای عصمت لدنی است . • انسان کامل معصوم میزان ومعیار عدل و داد انسانی است .