سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مسجد آیت الله جوادی آملی(خیابان چهار مردان-کوچه4) 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
اسفار 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
شرح موضوعی نهج البلاغه 
تدریس 
حوزه علمیه قم (مدرسه فیضیه ) 
مدرس 
 
 
اشارات و تنبیهات ابن سینا  
تدریس 
حوزه علمیه قم (مدرسه فیضیه ) 
مدرس 
 
 
دروس شرح تجرید 
تدریس 
حوزه علمیه قم (مدرسه فیضیه ) 
مدرس 
 
 
دروس اتحاد عاقل به معقول 
تدریس 
حوزه علمیه قم (مدرسه فیضیه ) 
مدرس 
 
 
دروس معرفت نفس 
تدریس 
دانشگاه صنعتی اصفهان 
مدرس 
1388/08/06 
1390/03/11 
اصالت فرد در فلسفه اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علم وصنعت 
مدرس 
1388/08/04 
1389/02/20 
رابطه علم ودین  
تدریس 
دانشگاه علم وصنعت 
مدرس 
1389/07/05 
1390/03/07 
اهمیت تعلیم و تربیت 
تدریس 
دانشگاه صنعتی اصفهان  
مدرس 
1389/07/06 
1390/03/04 
حیات طیبه انسانی 
تدریس 
حوزه علمیه قم (مدرسه فیضیه )  
مدرس 
1389/08/29 
ادامه دارد 
درس فصوص الحکم (ابونصر فارانی) 
تدریس 
دانشگاه صدا و سیما  
مدرس 
1390/07/01 
ادامه دارد 
معرفت النفس 
تدریس 
دانشگاه علم وصنعت 
مدرس 
1390/07/02 
ادامه دارد 
اخلاق اجتماعی 
تدریس 
دانشگاه صنعتی اصفهان 
مدرس 
1390/09/02 
ادامه دارد 
جایگاه انسان در جهان آفرینش  
تدریس 
دانشگاه تربیت معلم تهران 
مدرس 
1390/08/19 
ادامه دارد 
علم دینی  
همکاری 
شبکه استانی سمنان  
کارشناس 
1386/05/01 
1386/06/01 
سخرانی پیرامون معنای واقعی انتظار